Aanloopkosten zijn ook aftrekbaar

donderdag 19 december 2013

Bent u de afgelopen jaren gestart met uw bedrijf? Dan doet u er goed aan nog eens terug te kijken. Voordat u zich inschreef bij de KvK  heeft u waarschijnlijk al kosten gemaakt. Wat kunt u daar fiscaal nog mee?

Onderneming. Er is – voor de fiscus – pas een ‘onderneming’ als u hier redelijkerwijs voordeel mee kunt behalen. Als u structueel verlies lijdt, is er geen sprake van een onderneming. Ook moet u deelnmen aan het economisch verkeer. Als u uw zoontje af en toe wat geld geeft als hij helpt met afwassen of stofzuigen, is dit niet belast (en niet aftrekbaar). Dit vindt plaats in de privesfeer.

De voordelen die u met uw onderneming behaalt, worden belast. Kort gezegd, zijn dit de opbrengsten minus de kosten.

Aanloopkosten. Onder de aftrekbare bedrijfskosten vallen ook de kosten die zijn gemaakt om uw onderneming te beginnen. Bijvoorbeeld kosten voor: marktonderzoek, adviezen, vakliteratuur of de inrichting van uw bedrijfspand.

Praktische regeling 

In de aangifte over het eerste kalenderjaar waarin u uw onderneming echt start, mag u ook aftrekken de (aanloop)kosten die u maakte in de vijf daaraan voorafgaande kalenderjaren.

BTW

Voor de BTW geld er een andere definitie van het begrip ‘ondernemer’. Te verwachten voordeel is dan niet nodig. Het kan dus zomaar zijn dat  al eerder ondermer voor de btw was. Na uw aanmelding bij de KvK stelt de Belastingdienst vast of u ondernemer bent voor de btw.  In dat geval kunt u de betaalde btw als voor belasting aftrekken in uw btw-aangifte.