donderdag 1 december 2022

ALV

Beste LIMO leden,

Op de ALV van 8 november is vastgesteld dat er minder dan 2/3 van het totaal aantal leden aanwezig was om te stemmen over de ontbinding van de LIMO.

Aansluitend hierop nodigen wij u hierbij uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Leden Vergadering op 1 december in het Dorpshuis om 19:30 uur. Als 2/3 van de dan aanwezige leden tijdens de ALV besluit de vereniging te ontbinden, is dit statutair bindend.

U hoeft zich hiervoor overigens niet aan- of af te melden.

AGENDA:

1. Opening
2. Stemming ontbinding ondernemersvereniging LIMO
3. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Bestuur van LIMO Laarbeek