Bancair advies

Bij Banken is er veel veranderd en gaat er nog veel veranderen op het gebied van kredietverlening aan bedrijven. Door wijzigingen in de liquiditeits- en solvabiliteitsregels bij Banken is de tarifering van kredietverlening steeds meer gebaseerd op de gegoedheid van u als kredietnemer en de door u verstrekte zekerheden en dus steeds meer aan mogelijke veranderingen onderhevig. Voor u als ondernemer is het daarom steeds moeilijker om de invloeden van de diverse variabelen op de tarifering in te schatten. Graag ondersteunen wij u hierbij, waarbij we natuurlijk streven naar een optimale kredietverlening ten opzichte van uw kasstromen. Ook optimalisatie van uw betalingsverkeer kan leiden tot besparingen en minder werkzaamheden.

Wij willen ondernemers ontzorgen in hun zoektocht naar financiering bij Banken en overige vermogens- en krediet-verstrekkers, vanaf het zoeken naar de meest optimale financieringsmogelijkheden en het schrijven van een financieringsplan tot het voeren van de onderhandelingen met de financiers.

Via de partners kunnen wij u ook van dienst zijn op het gebied van vermogensbeheer, risicobeheersing, financial/estate-planning en risicodragend vermogen.

Bedrijfskundig advies

Als u een coach/klankbord zoekt om op een open en directe wijze mee te sparren of als u uw bedrijf op gestructureerde wijze wilt doorlichten, teneinde de juiste focus te creƫren en strategische keuzes te kunnen maken, dan kunnen wij u van dienst zijn. Uiteraard is voorwaarde hiervoor wel een juiste klik, die moet blijken uit een wederzijds vrijblijvende eerste afspraak.

Belastingadvies

Via de Partners kan advies worden ingewonnen om uw fiscaliteiten te optimaliseren. Wij werken hiervoor samen met preferred suppliers, die elk hun eigen specialisaties hebben.

Zeker bij internationale fiscale structurering van uw organisatie, intellectueel eigendom, bedrijfsopvolging en estate planning zijn er forse besparingen te realiseren en kunnen wij u derhalve een wederzijds vrijblijvende eerste afspraak van harte aanbevelen.

 

ten Wolde & Partners C.V.
Jan ten Wolde

Burgemeester van den Heuvelstraat 14
5737 BP Lieshout
06-53400831