AVG

Verwerking van gegevens kan volgens de AVG onder meer op grond van een overeenkomst maar ook op grond van toestemming.

Tussen de vereniging Limo en u bestaat bij lidmaatschap een overeenkomst. De leden betalen contributie en daartegenover staat als verplichting van de vereniging: het aanbieden van lezingen, het organiseren van activiteiten, het zorgen voor een ondernemersnetwerk, het onderhouden van een website, etc.

De bestaande overeenkomst vormt de basis waarop uw gegevens mogen worden verwerkt. (Artikel 6 lid 1 sub b van de AVG).

Wij verwerken op basis van die overeenkomst de volgende gegevens:

Bedrijfsnaam, voornamen, achternaam, adresgegevens, e-mail adres, telefoonnummer, hoe lang u lid bent, foto’s door zelf aangeleverd, foto’s gemaakt tijdens activiteiten van Limo, -bankrekeningnummers.

Ter voorkoming van discussie in de toekomst over de vraag of LIMO op basis van overeenkomst de hiervoor vermelde gegevens mag verwerken vinden wij nodig dat alle leden expliciet hun toestemming geven om deze gegevens te verwerken. (Artikel 6 lid 1 sub a van de verordening)

Bij het aanmelden geeft u aan Limo toestemming om de genoemde gegevens te verwerken in de meest ruime zin van de verordening en geeft u toestemming om de gegevens te verwerken in reclame-uitingen die ten doel hebben de belangen van de betrokken leden te behartigen in de meest ruime zin van het woord in het bijzonder in commerciële zin.

Mocht u hier niet mee akkoord zijn, dan kunt u zich niet aanmelden.