Twee kernen met ruim 400 ondernemers

LIMO verenigt ondernemers in Lieshout en Mariahout

Heeft u nog LIMO cadeaubonnen?

Lever ze dan vóór 1 december 2022 in bij onze inleverpunten.

U kunt ze ook inleveren tot 23 december 2022 o.v.v. uw naam en bankrekeningnummer bij Henriëtte Segeren, Stekkermortel 4 Mariahout

Na 23 december 2022 verliezen alle LIMO bonnen hun geldigheid en vervalt aanspraak op restitutie.

statutaire opheffing LIMO definitief

Op 1 december is in de ALV met 4/5 van de aanwezige leden besloten de LIMO definitief op te heffen. De verdere ontbinding van de vereniging zal door het bestuur conform de brief die hierover aan de leden gezonden is afgewikkeld worden.

Manders Woonsfeer

Marie-José Smits
Tel: 0492-463233
Plaats: Beek en donk

Segeren Poorten

René en Henriëtte Segeren
Tel: 0499-425065
Plaats: Mariahout

Abonné Storage Center

Robert van Luijt
Tel: 06-18808690
Plaats: Lieshout

Bedrijfsbezoek KCB international